ŞİİRLERLE MENKIBELER

REHBER İNSANLAR

 

1.Cild

  Kitap       Web

2.Cild

 

Peygamber (Aleyhisselâm) Efendimizin Hayatı

 

03 -

Peygamberler

04 -

Dört Büyük Halife

 

 

05 -

Eshâb-ı Kiram

06 -

Büyük İmâmlar

 

 

07 -

Anadolu Evliyâları

08 -

Buhara Evliyâları

 

 

09 -

Horasan Evliyâları

10 -

Rehber İnsanlar

 

11 -

Güzel Nasihatlar

12 -

İmân ve Namaz

46 - EBU SÜLEYMAN-I DARANİ       (Rahmetullahi Aleyh)

Şam'da yetişen büyük velîlerden. Sekizinci ve dokuzuncu yüzyıllarda yaşamıştır. İsmi, Abdurrahmân bin Ahmed bin Atiyye el-Ansî'dir. Künyesi Ebû Süleymân olup, Şam'ın güneyindeki Dâran (veya Dâreyya) köyünde doğduğu için Dârânî nisbesiyle meşhûr olmuştur. Lütuf ve ihsânı pek fazla idi. Nazik ve zarif olması bakımından çok sevilmiş ve bu sebeple ona; gönüllerin güzel kokulu çiçeği mânâsında "Reyhânü'l-kulûb" adı verilmiştir. Nefsine muhâlefet etmekte ve açlık çekmekte çok ileri olduğu için açların reisi mânâsında "Bündârü'l-Câiîn" denildi. Doğum târihi bilinmemektedir. 820 (H.205) senesinde Şam'da vefât etti. Kabri, Dâran köyündedir.

 

46 - EBU SÜLEYMAN-I DARANİ (Rahmetullahi Aleyh)

Yakin ve teslimiyet

 

01 - YAHYA BİN MUAZ (Rahmetullahi Aleyh)

02 - MÜCAHİD BİN CEBİR (Rahmetullahi Aleyh)

03 - MUHAMMED BİN HAFİF (Rahmetullahi Aleyh)

04 - EBU ALİ DEKKAK (Rahmetullahi Aleyh)

05 - KUREŞİ HAZRETLERİ (Rahmetullahi Aleyh)

06 - EBÜL FETHİ VASITİ (Rahmetullahi Aleyh)

07 - MİDYEN BİN AHMED (Rahmetullahi Aleyh)

08 - MUHAMMED ŞÜVEYMİ (Rahmetullahi Aleyh)

09 - İBRAHİM BİN USAYFİR (Rahmetullahi Aleyh)

10 - MUHAMMED BEKRİ (Rahmetullahi Aleyh)

11 - İMAM-I SÜYUTİ (Rahmetullahi Aleyh)

12 - BAYEZİD-İ BİSTAMİ (Rahmetullahi Aleyh)

13 - SEYYİDET NEFİSE (Rahmetullahi Aleyha)

14 - EBÜL HASEN BÜŞENCİ (Rahmetullahi Aleyh)

15 - EBÜL HASAN HARKANİ (Rahmetullahi Aleyh)

16 - EBU SAİD-İ EBÜL HAYR (Rahmetullahi Aleyh)

17 - AHMET BİN HARP (Rahmetullahi Aleyh)

18 - İMAM-I ALİ RIZA (Rahmetullahi Aleyh)

19 - EBU HAFS-I HADDAD (Rahmetullahi Aleyh)

20 - EBU OSMAN-I HAYRİ (Rahmetullahi Aleyh)

21 - HAMDUN-U KASSAR (Rahmetullahi Aleyh)

22 - MUHAMMED BİN ESLEM (Rahmetullahi Aleyh)

23 - ŞAH ŞÜCA-İ KİRMANİ (Rahmetullahi Aleyh)

24 - ABDULLAH BİN MENAZİL (Rahmetullahi Aleyh)

25 - EBU İSHAK-I ŞAMİ (Rahmetullahi Aleyh)

26 - REBİ BİN HEYSEM (Kuddise Sirruh)

27 - ABDULLAH İSFEHANİ (Rahmetullahi Aleyh)

28 - AHMET BİN ÖMER ZEYLAİ (Rahmetullahi Aleyh)

29 - ALİ BİN ŞİHAB (Rahmetullahi Aleyh)

30 - ABDÜLVEHHAB-I ŞA'RANİ (Rahmetullahi Aleyh)

31 - ABDÜLAZİZ DİRİNİ (Rahmetullahi Aleyh)

32 - İMAM-I ŞAFİİ (Rahmetullahi Aleyh)

33 - EBÜL HAYR-İ EL AKTA (Rahmetullahi Aleyh)

34 - EBÜL HÜSEYİN KURAFİ (Rahmetullahi Aleyh)

35 - EBÜL HÜSEYİN EL VERRAK (Rahmetullahi Aleyh)

36 - EBU OSMAN MAĞRİBİ (Rahmetullahi Aleyh)

37 - ALİ BEKKA (Rahmetullahi Aleyh)

38 - EBÜL ABBAS EL BASİR (Rahmetullahi Aleyh)

39 - EBÜL ABBAS-I MÜRSİ (Rahmetullahi Aleyh)

40 - EBÜL HASEN-EL KUSİ (Rahmetullahi Aleyh)

41 - EBU MUHAMMED BALTACİ (Rahmetullahi Aleyh)

42 - EBÜSSUUD BAZİNİ (Rahmetullahi Aleyh)

43 - KA'B-ÜL AHBAR (Rahmetullahi Aleyh)

44 - SAFVAN BİN SÜLEYM (Rahmetullahi Aleyh)

45 - VEHİB BİN VERD (Rahmetullahi Aleyh)

46 - EBU SÜLEYMAN-I DARANİ (Rahmetullahi Aleyh)

47 - MUHAMMED BİN HASEN (Rahmetullahi Aleyh)

48 - EBU BEKR-İ KETTANİ (Rahmetullahi Aleyh)

49 - EBU BEKR-İ SUSİ (Rahmetullahi Aleyh)

50 - MUHAMMED BİN MÜNKEDİR (Rahmetullahi Aleyh)

51 - EBU İSHAK İBRAHİM (Rahmetullahi Aleyh)

52 - EBU YA'Zİ MAĞRİBİ (Rahmetullahi Aleyh)

53 - İSA EL KÜRDİ (Rahmetullahi Aleyh)

54 - NUMAN-I TİLEMSANİ (Rahmetullahi Aleyh)

55 - MUHAMMED BEDAHŞİ (Rahmetullahi Aleyh)

56 - SENUSİ HAZRETLERİ (Rahmetullahi Aleyh)

57 - ZEYNELABİDİN ALİ (Rahmetullahi Aleyh)

58 - ATA BİN EBİ REBAH (Rahmetullahi Aleyh)

59 - BİLAL BİN SA'D (Rahmetullahi Aleyh)

60 - CAFER-İ SADIK (Rahmetullahi Aleyh)

61 - EVZAİ HAZRETLERİ (Rahmetullahi Aleyh)

62 - FUDAYL BİN İYAD (Rahmetullahi Aleyh)

63 - İBRAHİM BİN EDHEM (Rahmetullahi Aleyh)

64 - RABİA-İ ADVİYYE (Rahmetullahi Aleyha)

65 - BEKİR BİN ABDULLAH MÜZENİ (Rahmetullahi Aleyh)

66 - AHMET BİN YAHYA EL CELA (Rahmetullahi Aleyh)

67 - KASIM BİN MUHAMMED (Rahmetullahi Aleyh)

68 - MUHAMMED BAKIR (Rahmetullahi Aleyh)

69 - VEHEB BİN MÜNEBBİH (Rahmetullahi Aleyh)

70 - EBU SÜLEYMAN-I DARANİ (Rahmetullahi Aleyh)

71 - EBU İSHAK İBRAHİM (Rahmetullahi Aleyh)

72 - ALİ BİN FUDAYL (Rahmetullahi Aleyh)

73 - MERZUK BİN HASEN (Rahmetullahi Aleyh)

74 - ABDULLAH BİN ALEVİ (Rahmetullahi Aleyh)

75 - ABDURRAHMAN BİN MUHAMMED (Rahmetullahi Aleyh)

76 - VEYSEL KARANİ (Rahmetullahi Aleyh)

77 - YUSUF BİN ESBAT (Rahmetullahi Aleyh)

78 - EBU YAKUB NEHRECURİ (Rahmetullahi Aleyh)

79 - HAZRET-İ BERK (Rahmetullahi Aleyh)

80 - EBU MİDYEN MAĞRİBİ (Rahmetullahi Aleyh)

81 - SELAHADDİN EYYUBİ (Rahmetullahi Aleyh)

82 - SÜLEYMAN HAKİM ATA (Rahmetullahi Aleyh)

83 - ABDULLAH EL YUNEYNİ (Rahmetullahi Aleyh)

84 - ABDULLAH EL ACEMİ (Rahmetullahi Aleyh)

85 - ALİ BİN HÜSEYİN EL HARİRİ (Rahmetullahi Aleyh)

86 - EBÜL HASEN-İ ŞAZİLİ (Rahmetullahi Aleyh)

87 - İBN-İ ALVAN YEMANİ (Rahmetullahi Aleyh)

88 - İBN-İ KAVVAM (Rahmetullahi Aleyh)

Bir Önceki Sayfaya GiderBu Kitabın Ana Sayfasına GiderBir Sonraki Sayfaya Gider

Abdüllatif Uyan