ŞİİRLERLE MENKIBELER

ANADOLU EVLİYÂLARI

 

1.Cild

  Kitap       Web

2.Cild

 

Peygamber (Aleyhisselâm) Efendimizin Hayatı

 

03 -

Peygamberler

04 -

Dört Büyük Halife

 

 

05 -

Eshâb-ı Kiram

06 -

Büyük İmâmlar

 

 

07 -

Anadolu Evliyâları

08 -

Buhârâ Evliyâları

 

 

09 -

Horasan Evliyâları

10 -

Rehber İnsanlar

 

11 -

Güzel Nasihatlar

12 -

İmân ve Namaz

07 - HASAN HÜSAMEDDİN UŞAKİ     (Rahmetullahi Aleyh)

Evliyânın büyüklerinden ve Uşâkîlik tarîkatının kurucusu. İsmi Hasan, lakabı Hüsâmeddîn'dir. 1475 (H.880) senesinde Buhârâ'da doğdu. Soyu hazret-i Hüseyin'e ulaşır. Hacı Teberrük isminde bir tüccarın oğludur. Anadolu'ya gelip, Uşak'ta yerleştiği için "Uşâkî" denildi.

 

07 - HASAN HÜSAMEDDİN UŞAKİ (Rahmetullahi Aleyh)

Kabir ziyareti

Ahiret ticareti

 

01 - SADREDDİN-İ KONEVİ (Rahmetullahi Aleyh)

02 - SEYYİD ALAADDİN (Rahmetullahi Aleyh)

03 - HAYYAT-I VEHBİ (Rahmetullahi Aleyh)

04 - HACI BAYRAM-I VELİ (Rahmetullahi Aleyh)

05 - HIZIR ÇELEBİ (Rahmetullahi Aleyh)

06 - EBÜSSUUD EFENDİ (Rahmetullahi Aleyh)

07 - HASAN HÜSAMEDDİN UŞAKİ (Rahmetullahi Aleyh)

08 - MEVLANA SEYYİD İBRAHİM (Rahmetullahi Aleyh)

09 - MERKEZ EFENDİ (Rahmetullahi Aleyh)

10 - RAMAZAN HALİFE (Rahmetullahi Aleyh)

11 - SÜLEYMAN BİN CEZA (Rahmetullahi Aleyh)

12 - ŞABAN-I VELİ (Rahmetullahi Aleyh)

13 - YAHYA EFENDİ (Rahmetullahi Aleyh)

14 - ŞAİR NABİ (Rahmetullahi Aleyh)

15 - ABDÜLFETTAH-I AKRİ (Rahmetullahi Aleyh)

16 - AHMED-İ KUDDUSİ (Rahmetullahi Aleyh)

17 - MUHAMMED HADİMİ (Rahmetullahi Aleyh)

18 - ABDÜLEHAD NURİ (Kuddise Sirruh)

19 - AZİZ MAHMUD HÜDAYİ (Rahmetullahi Aleyh)

20 - HASAN SEZAİ EFENDİ (Rahmetullahi Aleyh)

21 - ŞEMS-İ TEBRİZİ (Rahmetullahi Aleyh)

22 - ALİ SEMERKANDİ (Rahmetullahi Aleyh)

23 - ABDÜLMECİD ŞİRVANİ (Rahmetullahi Aleyh)

24 - MEVLANA CELALEDDİN-İ RUMİ (Rahmetullahi Aleyh)

25 - AKŞEMSEDDİN (Rahmetullahi Aleyh)

26 - EMİR SULTAN (Rahmetullahi Aleyh)

27 - OSMAN BEDREDDİN (İmam Efendi) (Rahmetullahi Aleyh)

28 - HAMİD-İ AKSARAYİ (Rahmetullahi Aleyh)

29 - YUNUS EMRE (Rahmetullahi Aleyh)

30 - SEYYİD ABDULLAH-I ŞEMDİNİ (Rahmetullahi Aleyh)

31 - BİR İHTİHAR MÜSLÜMANIN KIZINA NASİHATI (Hayri Aytepe)

32 - SEYYİD ABDÜLHAKİM ARVASİ (Kuddise Sirruh)

33 - SEYYİD FEHİM ARVASİ (Kuddise Sirruh)

34 - TAHA-YI HAKKARİ (Kuddise Sirruh)

35 - AHMET MEKKİ EFENDİ (Rahmetullahi Aleyh)

Bir Önceki Sayfaya GiderBu Kitabın Ana Sayfasına GiderBir Sonraki Sayfaya Gider

Abdüllatif Uyan