ŞİİRLERLE MENKIBELER

PEYGAMBER EFENDİMİZİN HAYATI - 1

 

1.Cild

  Kitap       Web

2.Cild

 

Peygamber (Aleyhisselâm) Efendimizin Hayatı

03 -

Peygamberler

04 -

Dört Büyük Halife

 

05 -

Eshâb-ı Kiram

06 -

Büyük İmâmlar

 

 

07 -

Anadolu Evliyâları

08 -

Buhârâ Evliyâları

 

 

09 -

Horasan Evliyâları

10 -

Rehber İnsanlar

 

11 -

Güzel Nasihatlar

12 -

İmân ve Namaz

09 - HÜZÜN YILLARI

Hz. Hatice’nin vefatı

 

Resul’ün dert ortağı, zevcesi ve sırdaşı,

Ve yirmidört senelik bir hayat arkadaşı,

 

Olan asil ve temiz, o Hazret-i Hatice,

Vefat etti aniden, hicretten üç yıl önce.

 

Ramazanda, altmışbeş yaşında etti vefat.

Elleriyle defnetti Onu Fahr-i kainat.

 

Onun ayrılığına pek fazla üzülmüştü.

Hatta Ebu Talip de, aynı sene ölmüştü.

 

Resulullah o sene fazla üzüldüğünden,

(Senet-ül hüzn) denildi, o seneye bu yüzden.

 

Hazret-i Hatice’nin o senede vefatı,

Üzüntüye boğmuştu Server-i kainat’ı.

 

Zira herkesten önce, o iman eylemişti.

Resul-i mücteba’yı, ilk o tasdik etmişti.

 

Herkes düşman olurken Allah’ın Habibi’ne,

Teselli veriyordu, Onun nurlu kalbine.

 

Hem dahi nesi varsa malı, mülkü, serveti,

İslamiyet uğrunda, harcadı, feda etti.

 

Ayrıca, gecesini katarak gündüzüne,

Severek hizmet etti, Allah’ın Resulü’ne.

 

Resul’ü, bir kerecik bile hiç üzmemişti.

Ve hatta hatırından bile geçirmemişti.

Bir Önceki Sayfaya GiderBu Kitabın Ana Sayfasına GiderBir Sonraki Sayfaya Gider

Abdüllatif Uyan