ŞİİRLERLE MENKIBELER

PEYGAMBER EFENDİMİZİN HAYATI - 1

 

1.Cild

  Kitap       Web

2.Cild

 

Peygamber (Aleyhisselâm) Efendimizin Hayatı

 

03 -

Peygamberler

04 -

Dört Büyük Halife

 

 

05 -

Eshâb-ı Kiram

06 -

Büyük İmâmlar

 

 

07 -

Anadolu Evliyâları

08 -

Buhârâ Evliyâları

 

 

09 -

Horasan Evliyâları

10 -

Rehber İnsanlar

 

11 -

Güzel Nasihatlar

12 -

İmân ve Namaz

02 - DÜNYAYA TEŞRİFLERİ

Kisra’nın sarayı yıkıldı

 

O zamanda İran’ın kisrası vardı ki hem,

Bir (Saray) yaptırmıştı Medayin’de muhteşem.

 

Diclenin kıyısında yapılmıştı bu bina.

Sağlam olması için, edildi çok itina.

 

Lakin Resulullah’ın dünyaya geldiği gün,

Yıkıldı birden bire koca saray topyekün.

 

Kederinden mahvoldu Acemistan kisrası.

Zira ikinci defa yıkılmıştı binası.

 

Bütün kahinlerini topladı etrafına.

Sordu ki: (Ne sebepten yıkıldı koca bina?)

 

Dediler ki: (Efendim, araştıralım biraz.

Sebebini öğrenip, eyleyelim size arz.)

 

Ve çok incelemeler yapıp o yıkıntıda,

Asla bulamadılar herhangi teknik hata.

 

Sonra anladılar ki hepsi de bil ittifak,

Bunun yıkılmasına, sebep şudur muhakkak:

 

Beklenen son Peygamber dünyaya geldi elbet.

Bunun yıkılması da, buna eder delalet.

 

Şu da muhakkaktır ki, gelince o Peygamber,

Kisra’nın saltanatı tamamen elden gider.

 

Lakin bu hakikati Kisra’ya haber versek, 

Öldürür hepimizi, acaba nasıl desek?

 

Gelip arz ettiler ki: (Efendim, bu binanız,

Uğursuz bir vakitte yapılmış zannındayız.

 

Bizim seçeceğimiz bir vakitte eğer ki,

Bir daha yapılırsa, yıkılmaz daha belki.)

 

Canlarını kurtarmak gayesi ile ona,

Gidip böyle dediler, gerçeğin hilafına.

 

Onların bildirdiği vakitte, o hükümdar,

Yine yaptırdıysa da, yıkıldı bina tekrar.

 

Yani üçüncü defa yıkılmıştı sarayı.

Güçlükle kurtardılar su içinden Kisra’yı.

 

Cümle kahinlerini yanına çağırdı hep,

Dedi: (Yine yıkıldı, söyleyin nedir sebep?)

 

Dediler: (Doğrusunu verelim size haber.

Teşrif etti dünyaya, Hicaz’dan bir Peygamber.

 

Yıkıldı bütün putlar, doğmasıyla o zatın.

Hatta gider elinden, senin bu saltanatın.)

 

İşte, Resulullah’ın teşrif ettiği gece,

Çok büyük hadiseler vaki oldu böylece.

 

Bu mübarek geceye (Mevlid gecesi) denir.

Leyle-i kadr’den sonra, en kıymetli gecedir.

 

Hatta bazı âlimler demiştir ki şöylece:

(Kadir gecesinden de kıymetlidir bu gece.)

 

Bu gece, Resulullah doğduğu için eğer,

Her kim sevinir ise, affolur o kimseler.

 

O gece vaki olan hal ve mucizeleri,

Okumak çok sevaptır, bu mevlid geceleri.

 

Ve hatta Resulullah, bizzat kendileri de,

Anlatırdı Eshab’a, bu gece geldiğinde.

 

Dünyanın her yerinde bulunan müslümanlar,

Mevlid gecelerinde sevinir, bayram yapar.

 

Sevgili Habibi’nin hürmetine ya Rabbi!

Bizi, Onun yoluna hakkıyle eyle tâbi.

Bir Önceki Sayfaya GiderBu Kitabın Ana Sayfasına GiderBir Sonraki Sayfaya Gider

Abdüllatif Uyan