BİYOGRAFİ

ABDÜLLATİF UYAN

 

1.Cild

  Kitap       Web

2.Cild

 

Peygamber (Aleyhisselâm) Efendimizin Hayatı

 

03 -

Peygamberler

04 -

Dört Büyük Halife

 

 

05 -

Eshâb-ı Kiram

06 -

Büyük İmâmlar

 

 

07 -

Anadolu Evliyâları

08 -

Buhârâ Evliyâları

 

 

09 -

Horasan Evliyâları

10 -

Rehber İnsanlar

 

11 -

Güzel Nasihatlar

12 -

İmân ve Namaz

MÜELLİF (MUSANNİF) HAKKINDA

Her şey 27 yıl evvel bu gazetenin orta sayfasında menkıbeleri manzum halde yazmakla başladı. Hedefi, başta Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) Efendimiz olmak üzere, din büyüklerinin, Allah adamlarının, binlerce âlim ve evliyânın örnek hayatını, güzel ahlakını ve faydalı nasihatlerini, muteber eserlerden alarak, aynen, ama değişik bir tarzda, beyitlerle, mısralarla okuyucularına aktarmaktı.

Aradan geçen zaman içinde binlerce menkıbeden oluşan bir külliyat çıktı ki aslında bir benzeri de kaleme alınmamıştı.

Bu arşiv, ahlak ve fazîletleri, ihlas ve samîmiyetleri, îman ve irfanları ile hayatın her safhasında sadece bir ülkeye değil, bütün insanlık alemine ter temiz örnekler vermiş evliyaların bilinmeyen yönleriydi.

Abdüllatif Uyan, önce okuyucularının ısrarı üzerine çalışmalarını “Şiirlerle Menkıbeler” adıyla kitap haline getirdi. 12 kitaptan oluşacak serinin şimdilik 7’si okuyucuyla buluştu, bu hacimli eser alanında yazılmış bir ilkti ve çok beğenildi.

1000 evliya 1440 menkıbe

Son yıllarda menkıbeleri düz yazı şekline çeviren Abdüllatif Uyan, bu sefer alışılmışın dışında bir çalışmaya imza attı. Fikir çok hoştu, 4 yılda biriken 1440 adet menkıbe, iri kıyım bir kitaba değil, ceplere sığacak, böylelikle ulaşması da, taşıması da kolay olacaktı.

Bir gömlek cebi ebadında 36 kitapçık basıldı, adına da “Şehriyârân” dendi, sevgililer, çok sevilenler şehri anlamında... İçine de seçme 40’ar menkıbe ilişti ki; Onların aziz hatıraları anılısın, okuyanlar da başka bir aleme girdiğini hissetsin diye...

1000 evliya menkıbesinin yer aldığı bu şirin kitapçıklarda Abdüllatif Uyan’ın süzgecinden geçmiş 40 menkıbe var. Hepsi muteber kitaplar kaynak alınarak kaleme alınan büyüklerin ulvî menkıbeler, akıcı üslubuyla okuyucuları başka bir aleme götürmeyi vaat ediyor.

Maksat herkes okusun

Eseri olabildiğince çok insana ulaştırmayı hedeflediklerinin altını çizen Uyan, “Bu arşivi cep kitapları şeklinde sunma fikri tamamıyla okumayı kolaylaştırmak ve daha da önemlisi kitapları paylaşıma sunmak gayesi ile gelişti.

Bütün dünyada çığ gibi büyüyen “BookCrossing” sayesinde, okuduğunuz kitabı umumi bir yere bırakmak veya okumasını istediğiniz birisine hediye etmek suretiyle daha çok insanın okumasını sağlıyorsunuz.

Bu gerçekten hoş bir uygulama, yolda, iş yerinde veya umumi bir ortamda okuduğunuz kitapçıkların rafınızda tozlanmaya terk edeceğinize dünyaya salıveriyorsunuz ve her Müslüman’ın istifadesine sunuyorsunuz hepsi bu...

Bu yolla kitabı bırakan kişinin kimliği gizli kaldığı gibi kitabın parasını da size helâl ediyor. Bu hayırseverin sizden tek ricası ise okuduktan sonra bunu benzer bir yere bırakmanız oluyor” diye konuşuyor.

ESERLER :

Bir Önceki Sayfaya GiderBu Kitabın Ana Sayfasına GiderBir Sonraki Sayfaya Gider

Abdüllatif Uyan