ŞİİRLERLE MENKIBELER

HORASAN EVLİYÂLARI

 

1.Cild

  Kitap       Web

2.Cild

 

Peygamber (Aleyhisselâm) Efendimizin Hayatı

 

03 -

Peygamberler

04 -

Dört Büyük Halife

 

 

05 -

Eshâb-ı Kiram

06 -

Büyük İmâmlar

 

 

07 -

Anadolu Evliyâları

08 -

Buhara Evliyâları

 

 

09 -

Horasan Evliyâları

10 -

Rehber İnsanlar

 

11 -

Güzel Nasihatlar

12 -

İmân ve Namaz

33 - SIRRI-Yİ SEKATİ (Rahmetullahi Aleyh)

Büyük ve meşhûr velîlerden. İsmi, Sırrî bin Muglis es-Sekatî, künyesi, Ebü'l-Hasen'dir. Bağdât'ta doğdu. 865 (H.251)'de Ramazan-ı şerîf ayında orada vefât etti. Şûnizî kabristanına defnedildi. Ma'rûf-i Kerhî hazretlerinden feyz aldı. Cüneyd-i Bağdâdî hazretlerinin dayısı ve hocasıdır. Tasavvufta, verâ ve takvâda asrının bir tânesi idi. Hâris-i Muhâsibî ve Bişr-i Hafî'nin akrânıdır.

 

33 - SIRRI-Yİ SEKATİ (Rahmetullahi Aleyh)

Bir pişmanlık

Günah, insanı alçaltır

Uyku girmez gözüme

Yetimi sevindirdi

 

01 - ABDÜLVAHİD BİN ZİYAD (Rahmetullahi Aleyh)

02 - FETH-İ MUSULİ (Rahmetullahi Aleyh)

03 - İBRAHİM HAVVAS (Rahmetullahi Aleyh)

04 - MENSUR BİN AMMAR (Rahmetullahi Aleyh)

05 - ABDURRAHİM İSTAHRİ (Rahmetullahi Aleyh)

06 - DA'LEC BİN AHMED (Rahmetullahi Aleyh)

07 - EBU BEKR-İ ŞİBLİ (Rahmetullahi Aleyh)

08 - CAFER BİN MUHAMMED (Rahmetullahi Aleyh)

09 - ABDULLAH-İ MÜRTEİŞ (Rahmetullahi Aleyh)

10 - MUHAMMED BİN SÜKA (Rahmetullahi Aleyh)

11 - MÜSLİM BİN YESAR (Rahmetullahi Aleyh)

12 - MUHAMMED BİN İSMAİL (Rahmetullahi Aleyh)

13 - CABİR EL KÜRDİ (Rahmetullahi Aleyh)

14 - EBU MUHAMMED BASRİ (Rahmetullahi Aleyh)

15 - KADİB-ÜL BAN (Rahmetullahi Aleyh)

16 - MACİD-ÜL KÜRDİ (Rahmetullahi Aleyh)

17 - SEYYİD ABDÜLKADİR (Rahmetullahi Aleyh)

18 - MUTARRİF BİN ABDULLAH (Rahmetullahi Aleyh)

19 - SAİD BİN CÜBEYR (Rahmetullahi Aleyh)

20 - ABDULLAH BİN MÜBAREK (Rahmetullahi Aleyh)

21 - AMİR BİN ABDULLAH (Rahmetullahi Aleyh)

22 - BEHLÜL DANA (Rahmetullahi Aleyh)

23 - HABİB-İ ACEMİ (Rahmetullahi Aleyh)

24 - DAVUD-İ TAİ (Rahmetullahi Aleyh)

25 - HASAN-I BASRİ (Rahmetullahi Aleyh)

26 - İBNİ SİRİN (Rahmetullahi Aleyh)

27 - MALİK BİN DİNAR (Rahmetullahi Aleyh)

28 - MARUF-İ KERHİ (Rahmetullahi Aleyh)

29 - SÜFYAN-I SEVRİ (Rahmetullahi Aleyh)

30 - BİŞR-İ HAFİ (Rahmetullahi Aleyh)

31 - CÜNEYD-İ BAĞDADİ (Kuddise Sirruh)

32 - SEHL BİN ABDULLAH-İ TÜSTERİ (Rahmetullahi Aleyh)

33 - SIRRI-Yİ SEKATİ (Rahmetullahi Aleyh)

34 - HALLAC-I MANSUR (Rahmetullahi Aleyh)

35 - ALİ BİN ÖMER HARBİ (Rahmetullahi Aleyh)

36 - ABDÜLKAHİR SÜHREVERDİ (Rahmetullahi Aleyh)

37 - ABDÜLKADİR-İ GEYLANİ (Rahmetullahi Aleyh)

38 - ABDURRAHMAN TAFSUNCİ (Rahmetullahi Aleyh)

39 - MUHAMMED BİN VASİ (Rahmetullahi Aleyh)

40 - MÜSLİM BİN YESAR (Rahmetullahi Aleyh)

41 - SALİH BİN BEŞİR (Rahmetullahi Aleyh)

42 - AHMET BİN MESRUK (Rahmetullahi Aleyh)

43 - EBÜL HÜSEYİN NURİ (Rahmetullahi Aleyh)

44 - EBU SAİD-İ HARRAZ (Rahmetullahi Aleyh)

45 - EBU TÜRAB NAHŞEBİ (Rahmetullahi Aleyh)

46 - HARİS-EL MUHASİBİ (Rahmetullahi Aleyh)

47 - HÜBEYRET-ÜL BASRİ (Rahmetullahi Aleyh)

48 - CAFER-İ HULDİ (Rahmetullahi Aleyh)

49 - AVN BİN ABDULLAH (Rahmetullahi Aleyh)

50 - SEYYİD AHMED RIFAİ (Kuddise Sirruh)

51 - SEYYİD EBÜL VEFA (Rahmetullahi Aleyh)

52 - ATA BİN MEYSERE (Rahmetullahi Aleyh)

53 - İMAM-I ALİ NAKİ (Rahmetullahi Aleyh)

54 - ADİY BİN MÜSAFİR (Rahmetullahi Aleyh)

55 - ALİ BİN HEYTİ (Rahmetullahi Aleyh)

56 - ALİ BİN VEHB-İ SİNCARİ (Rahmetullahi Aleyh)

57 - BEKA BİN BATU (Rahmetullahi Aleyh)

58 - EBU BEKR BİN HÜVARA (Rahmetullahi Aleyh)

59 - İMAM-I A'ZAM EBU HANİFE (Rahmetullahi Aleyh)

60 - İMAM-I EBU YUSUF (Rahmetullahi Aleyh)

61 - AHMED BİN HANBEL (Rahmetullahi Aleyh)

62 - ÖMER BİN ABDÜLAZİZ (Rahmetullahi Aleyh)

Bir Önceki Sayfaya GiderBu Kitabın Ana Sayfasına GiderBir Sonraki Sayfaya Gider

Abdüllatif Uyan