ŞİİRLERLE MENKIBELER

BUHARA EVLİYÂLARI

 

1.Cild

  Kitap       Web

2.Cild

 

Peygamber (Aleyhisselâm) Efendimizin Hayatı

 

03 -

Peygamberler

04 -

Dört Büyük Halife

 

 

05 -

Eshâb-ı Kiram

06 -

Büyük İmâmlar

 

 

07 -

Anadolu Evliyâları

08 -

Buhara Evliyâları

 

 

09 -

Horasan Evliyâları

10 -

Rehber İnsanlar

 

11 -

Güzel Nasihatlar

12 -

İmân ve Namaz

50 - ZÜNNUN-İ MISRİ (Rahmetullahi Aleyh)

Mısır’da yetişen büyük velîlerden. İsmi Sevbân bin İbrâhim, künyesi Ebü’l-Feyz, lakabı Zünnûn, nisbesi el-Mısrî’dir. Güney Mısır’ın Sudan’a yakın sınır bölgesinde yaşayan Nûbe kabîlesindendir. Bu sebeple babası en-Nûbî nisbesiyle anılır. 772 (H.155) târihinde doğdu. 859 (H.245) târihinde Mısır’da vefât etti. Eshâb-ı kirâmdan Amr bin Âs hazretlerinin yanına defnedildi. 

Her sıkıntının, her başarısızlığın, her derdin ilacı istiğfardır. (Kelam-ı kibar)

 

50 - ZÜNNUN-İ MISRİ (Rahmetullahi Aleyh)

İnsan niçin şereflidir?

Kalbin hasta evladım

Evliya merhameti

Söz dinlemek

İlahi bir ikaz

Altın sunan balıklar

İsm-i a’zam duası

Kuşlar gölge yaptılar

Arif nasıl olur?

 

01 - EBU BEKR-İ EBHERİ (Rahmetullahi Aleyh)

02 - MUİNÜDDİN-İ ÇEŞTİ (Rahmetullahi Aleyh)

03 - EBÜL FETH (Rahmetullahi Aleyh)

04 - FERİDÜDDİN GENC-İ ŞEKER (Rahmetullahi Aleyh)

05 - ZENGİ ATA (Rahmetullahi Aleyh)

06 - NİZAMÜDDİN EVLİYA (Rahmetullahi Aleyh)

07 - TİMUR HAN (Rahmetullahi Aleyh)

08 - YUSUF MAHDUM (Rahmetullahi Aleyh)

09 - KADI MUHAMMED ZAHİD (Rahmetullahi Aleyh)

10 - MUHAMMED SIBGATULLAH (Rahmetullahi Aleyh)

11 - ŞAKİK-İ BELHİ (Rahmetullahi Aleyh)

12 - HATİM-İ ESAM (Rahmetullahi Aleyh)

13 - HAKİM-İ TİRMİZİ (Rahmetullahi Aleyh)

14 - ABDULLAH-I ENSARİ (Rahmetullahi Aleyh)

15 - ABDÜLHALIK GONCDÜVANİ (Rahmetullahi Aleyh)

16 - AHMET BİN HADRAVEYH (Rahmetullahi Aleyh)

17 - EBU BEKR-İ VERRAK (Rahmetullahi Aleyh)

18 - EBU ALİ CÜRCANİ (Rahmetullahi Aleyh)

19 - EBÜL FADL-I SERAHSİ (Rahmetullahi Aleyh)

20 - EBÜL ABBAS SEYYARİ (Rahmetullahi Aleyh)

21 - SEYYİD NUR BEDEVANİ (Rahmetullahi Aleyh)

22 - BEDİÜDDİN SERAHENPURİ (Rahmetullahi Aleyh)

23 - MUHAMMED İMKENEGİ (Rahmetullahi Aleyh)

24 - SEYFEDDİN-İ FARUKİ (Rahmetullahi Aleyh)

25 - MAZHAR-I CAN-I CANAN (Rahmetullahi Aleyh)

26 - KUTBÜTTİN-İ BAHTİYAR KAKİ (Rahmetullahi Aleyh)

27 - ALİ RAMİTENİ (Rahmetullahi Aleyh)

28 - EMİR HÜSREV DEHLEVİ (Rahmetullahi Aleyh)

29 - MAHMUD İNCİRFAGNEVİ (Rahmetullahi Aleyh)

30 - MUHAMMED BABA SEMMASİ (Rahmetullahi Aleyh)

31 - SEYYİD EMİR KÜLAL (Rahmetullahi Aleyh)

32 - AHMET ABDÜLHAK RADULEVİ (Rahmetullahi Aleyh)

33 - ALAADDİN-İ ATTAR (Rahmetullahi Aleyh)

34 - AHMED NAMIKİ CAMİ (Kuddise Sirruh)

35 - AHMET YESEVİ (Rahmetullahi Aleyh)

36 - İMAM-I BUHARİ (Rahmetullahi Aleyh)

37 - BEHAÜDDİN-İ BUHARİ (Kuddise Sirruh)

38 - UBEYDULLAH-I AHRAR (Kuddise Sirruh)

39 - YAKUB-İ ÇERHİ (Rahmetullahi Aleyh)

40 - DERVİŞ MUHAMMED (Rahmetullahi Aleyh)

41 - MUHAMMED BAKİ BİLLAH (Kuddise Sirruh)

42 - EBÜLLEYS-İ SEMERKANDİ (Rahmetullahi Aleyh)

43 - MEVDUD-İ ÇEŞTİ (Rahmetullahi Aleyh)

44 - YUSUF-İ HEMEDANİ (Rahmetullahi Aleyh)

45 - ALAADDİN-İ SABİR (Rahmetullahi Aleyh)

46 - ARİF-İ RİVEGERİ (Rahmetullahi Aleyh)

47 - BEHAEDDİN ZEKERİYYA (Rahmetullahi Aleyh)

48 - ABDULLAH-I DEHLEVİ (Rahmetullahi Aleyh)

49 - MEVLANA HALİD-İ BAĞDADİ (Kuddise Sirruh)

50 - ZÜNNUN-İ MISRİ (Rahmetullahi Aleyh)

51 - SEYYİD AHMED BEDEVİ (Rahmetullahi Aleyh)

Bir Önceki Sayfaya GiderBu Kitabın Ana Sayfasına GiderBir Sonraki Sayfaya Gider

Abdüllatif Uyan