ŞİİRLERLE MENKIBELER

ANADOLU EVLİYÂLARI

 

1.Cild

  Kitap       Web

2.Cild

 

Peygamber (Aleyhisselâm) Efendimizin Hayatı

 

03 -

Peygamberler

04 -

Dört Büyük Halife

 

 

05 -

Eshâb-ı Kiram

06 -

Büyük İmâmlar

 

 

07 -

Anadolu Evliyâları

08 -

Buhârâ Evliyâları

 

 

09 -

Horasan Evliyâları

10 -

Rehber İnsanlar

 

11 -

Güzel Nasihatlar

12 -

İmân ve Namaz

21 - ŞEMS-İ TEBRİZİ (Rahmetullahi Aleyh)

Konya'ya gelen büyük velîlerden. İsmi Muhammed bin Ali'dir. Tebriz'de doğdu. Doğum târihi bilinmemektedir. Şems-i Tebrîzî lakabıyla meşhûr oldu. 1247 (H.645) târihinde Konya'da şehîd edildi. Mevlânâ'nın medresesinde defnedildi.  

Helal malın hesabı, haram malın azabı vardır.  (Kelam-ı kibar)

 

21 - ŞEMS-İ TEBRİZİ (Rahmetullahi Aleyh)

İyi bir dost arardı

İş bizden çıktı

Mevlana ile buluşması

Gafletten uyanmak için

Üç suale, tek cevap

(Şems! Şems!) diye ağlardı

Onu şehid ettiler

Ahlak ve kerametleri

 

01 - SADREDDİN-İ KONEVİ (Rahmetullahi Aleyh)

02 - SEYYİD ALAADDİN (Rahmetullahi Aleyh)

03 - HAYYAT-I VEHBİ (Rahmetullahi Aleyh)

04 - HACI BAYRAM-I VELİ (Rahmetullahi Aleyh)

05 - HIZIR ÇELEBİ (Rahmetullahi Aleyh)

06 - EBÜSSUUD EFENDİ (Rahmetullahi Aleyh)

07 - HASAN HÜSAMEDDİN UŞAKİ (Rahmetullahi Aleyh)

08 - MEVLANA SEYYİD İBRAHİM (Rahmetullahi Aleyh)

09 - MERKEZ EFENDİ (Rahmetullahi Aleyh)

10 - RAMAZAN HALİFE (Rahmetullahi Aleyh)

11 - SÜLEYMAN BİN CEZA (Rahmetullahi Aleyh)

12 - ŞABAN-I VELİ (Rahmetullahi Aleyh)

13 - YAHYA EFENDİ (Rahmetullahi Aleyh)

14 - ŞAİR NABİ (Rahmetullahi Aleyh)

15 - ABDÜLFETTAH-I AKRİ (Rahmetullahi Aleyh)

16 - AHMED-İ KUDDUSİ (Rahmetullahi Aleyh)

17 - MUHAMMED HADİMİ (Rahmetullahi Aleyh)

18 - ABDÜLEHAD NURİ (Kuddise Sirruh)

19 - AZİZ MAHMUD HÜDAYİ (Rahmetullahi Aleyh)

20 - HASAN SEZAİ EFENDİ (Rahmetullahi Aleyh)

21 - ŞEMS-İ TEBRİZİ (Rahmetullahi Aleyh)

22 - ALİ SEMERKANDİ (Rahmetullahi Aleyh)

23 - ABDÜLMECİD ŞİRVANİ (Rahmetullahi Aleyh)

24 - MEVLANA CELALEDDİN-İ RUMİ (Rahmetullahi Aleyh)

25 - AKŞEMSEDDİN (Rahmetullahi Aleyh)

26 - EMİR SULTAN (Rahmetullahi Aleyh)

27 - OSMAN BEDREDDİN (İmam Efendi) (Rahmetullahi Aleyh)

28 - HAMİD-İ AKSARAYİ (Rahmetullahi Aleyh)

29 - YUNUS EMRE (Rahmetullahi Aleyh)

30 - SEYYİD ABDULLAH-I ŞEMDİNİ (Rahmetullahi Aleyh)

31 - BİR İHTİHAR MÜSLÜMANIN KIZINA NASİHATI (Hayri Aytepe)

32 - SEYYİD ABDÜLHAKİM ARVASİ (Kuddise Sirruh)

33 - SEYYİD FEHİM ARVASİ (Kuddise Sirruh)

34 - TAHA-YI HAKKARİ (Kuddise Sirruh)

35 - AHMET MEKKİ EFENDİ (Rahmetullahi Aleyh)

Bir Önceki Sayfaya GiderBu Kitabın Ana Sayfasına GiderBir Sonraki Sayfaya Gider

Abdüllatif Uyan