ŞİİRLERLE MENKIBELER

İMÂN ve NAMAZ

 

1.Cild

 Kitap       Web

2.Cild

 

Peygamber (Aleyhisselâm) Efendimizin Hayatı

 

03 -

Peygamberler

04 -

Dört Büyük Halife

 

 

05 -

Eshâb-ı Kiram

06 -

Büyük İmâmlar

 

 

07 -

Anadolu Evliyâları

08 -

Buhârâ Evliyâları

 

 

09 -

Horasan Evliyâları

10 -

Rehber İnsanlar

 

11 -

Güzel Nasihatlar

12 -

İmân ve Namaz

03 - "HARAM"DAN KAÇMANIN FAZİLETİ

Abdülkâdir Sühreverdî “Rahmetullahi Aleyh”

 

HİÇ AĞLAMAMAK İÇİN...

 

Bu zâtı sevenlerden biri dedi: (Efendim,

Mânevî hallerimde bir tutulma var benim.

 

Kalbimde bir karartı hissediyorum, fakat,

Bilmem ki nedir acep işlediğim kabâhat?)

 

Buyurdu ki: (Bu haller, “Günâh”tan hâsıl olur.

Bilhassa yemeklerde olabilir bir kusur.)

 

Arz etti ki: (Efendim, lâkin yemeklerimiz,

Hep helâl kazançtandır, aslâ haram yemeyiz.)

 

Buyurdu ki: (Kardeşim, siz düşünün bir yine.

Belki uyulmamıştır dînin bir edebine.)

 

Eve gelip düşündü, araştırdı o zât da.

Bir kusurbulamadı dîne mutâbaatta.

 

Sonunda öğrendi ki, birkaç gün önce meğer,

Ocağa, “Abdestsizken”, odun konmuş bir sefer.

 

Çok ibâdet eder ve çok korkardı Allahtan.

Kaçardı, büyük küçük her “Haram” ve “Günâh”tan.

 

Geceleri ağlar ve derdi ki: “Yâ ilâhî!

Bilerek hiçbir günâh işlemedim vallahi.

 

Eğer bağışlamazsan günâhımı ey rabbim!

Yarın mahşer gününde, ne olur benim hâlim?”

 

Bir gün onu gördüler, durmadan ağlıyordu.

Gözlerinden sel gibi, yaşlar akıtıyordu.

 

Niçin ağladığını sordular kendisinden.

Buyurdu ki: (Ağlamam, azap endîşesinden.

 

Rabbimin huzûruna çıkarılacağım gün,

Hâtırıma geldikçe, derdim artar büsbütün.

 

Ey insanlar, siz dahî ağlayın ki bu günde,

Hiç ağlamıyasınız yarın mahşer gününde.

 

Kardeşlerim, vallahi “Ölüm” var, “Âhiret” var.

Günâh işlemeyin ki,şiddetlidir azaplar.)

 

Günâhını düşünüp, çok ağlardı hüznünden.

Gözlerinin görmesi, azalmıştı bu yüzden.

 

Okurken rastlasaydı bi “Azap âyeti”ne,

Tekrar edip ağlardı, tâ ki sabah vaktine.

 

Bir gece, çok ağladı şu âyet tesirinden:

“Ey mücrimler, ayrılın bugün sevdiklerimden

 

Derdi ki (Mühim olan, değildir çok ibâdet.

“Günâhlardan sakınmak” mühimdir daha elbet.

 

Hak teâlâ indinde kıymetli olmak için,

Helâlinden yemesi lâzım gelir kişinin.

 

“Helâl”le beslenirse bir beden tam olarak,

Ölünce, o bedeni çürütemez hiç toprak.)

 

Yine bir sohbetinde buyurdu: (Ey insanlar!

“Günâh” işlemeyin ki, âhirette azap var.

 

Evvelâ kendimize merhametli olalım.

Azaptan, kendimizi evvelâ kurtaralım.

 

Sonra, evlâdımızı koruyalım “Ateş”ten.

Yâni sakındıralım onları “Günâh iş”ten.)

Bir Önceki Sayfaya GiderBu Kitabın Ana Sayfasına GiderBir Sonraki Sayfaya Gider

Abdüllatif Uyan